مرجع مهندسی پزشکی ایران

آشنایی با اتاق عمل و تجهیزات آن (بخش دوم)

آشنایی با اتاق عمل و تجهیزات آن (بخش دوم)   تجهيزات اتاق عمل در اين بخش به معرفي برخي تجهيزات  مورد ...

آشنایی با اتاق عمل و تجهیزات آن (بخش دوم)

 

تجهيزات اتاق عمل

در اين بخش به معرفي برخي تجهيزات  مورد استفاده در اتاق عمل شامل ميكروسكوپ، نكاتوسكوپ ، چراغ سيالتيك، دفيبريلاتور،ترالي ،دستگاه استريليزاسيون و ... خواهيم پرداخت.

‌ميكروسكوپ 
اين دستگاه در عمل هاي جراحي گوش، چشم، عروق، پيوند اعصاب و... مورد استفاده قرار مي گيرد. ميزان درشت نمايي اين ميكروسكوپ ها تا 40 مرتبه مي تواند باشد. دستگاه ميكروسكوب به جراح در عمل هاي ظريف مي تواند كمك كند. اين دستگاه توسط قرص هاي فرمالين بعد از 24 ساعت استريل مي شود.

میکروسکوپ

نگاتوسكوپ
نگاتوسكوپ وسيله اي است كه براي مشاهده فيلم هاي راديوگرافي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين وسيله مي تواند در داخل ديوار اتاق عمل تعبيه شود و هم مي تواند به صورت جداگانه قرار گيرد. نگاتوسكوپ ها در ابعاد و اندازه هاي گوناگوني موجود هستند.

‌چراغ سيالتيک (Surgical Light)

‌مناسب ترين چراغ براي اتاق عمل چراغ سيالتيك است، چراغي كه براي نوري كه روي محل جراحي ايجاد مي كند بسيار حائز اهميت است و داراي انواع مختلف مثل چراغ هاي تك قمره، دو قمره ، سه قمره كه مي توانند قسمت هاي مختلف را روشن كنند. در چراغ هاي سيالتيك نور و طول موج چراغ ها با چراغ هاي معمولي متفاوت است.ويژگي مهم اين چراغ ها داشتن نور سرد است تا در هنگام جراحي دماي اتاق بالا نرود. اين چراغ ها به آساني جابجا مي شوند؛ گردش كامل بازو (360 درجه) ، قابل شستشو و غيرقابل اشتعال است و ديگر اينكه هيچ سايه اي روي محل جراحي نداشته باشد. براي از بين بردن سايه در بعضي چراغ هاي چند قمره (شدت روشنايي هر قمر از لوكس 90000 الي 160000) زاويه  تابش لامپ را به گونه اي تنظيم مي كنند كه در ايجاد سايه ممانعت  كند و در چراغ هاي تك قمره از سيستم آينه اي براي اين منظور استفاده مي‌شود. قابليت حركت به سمت بالا و پايين براي قرار گرفتن در محل مناسب از ديگر ويژگي هاي اين چراغ ها است. چراغ‌هاي سيالتيك در دو مدل‌ثابت و پرتابل وجود دارد و  چراغ سيالتيك را مي توان مجهز به سيستم دوربين و مانيتورينگ كرد.
استفاده از سيستم تك لامپ، حذف سايه، حرارت پايين و استفاده حداقل از انرژي برق - مجهز به لامپ يدك و سيستم اتوماتيك جايگزيني لامپ يدك با لامپ اصلي توسط موتور در 3/0 ثانيه -سيستم نور با گرماي كم (حداكثر 2 درجه سانتيگراد در ناحيه گردن جــراح- ) عـمــق فـوكـوس بـال (70 سـانتيمتـر- )گـردش كـامل بازو (360 درجه) و تنظيم بسيار آسان.
چراغ‌هاي سيالتيك اتاق عمل يك قمره - دو قمره و سه قمره ( شدت روشنايي هر قمر از 35000 الي 160000) به همراه سيستم دوربين و مــــانــيــتــــوريــنــــگ و مــــدل پـــرتـــابـــل  500- Sola 300Solaاستفاده از سيستم تك لامپ Stand by، حذف سايه، حرارت پايين و استفاده حداقل از انرژي برق 
مجهـز به لامپ يدك و سيستم اتوماتيك جـايگـزينـي لامـپ يـدك با لامپ اصلي توسط موتور در 3/0 ثانيه 
سيستم نور با گرماي كم (حداكثر 2 درجه سانتيگراد در ناحيه گردن جراح- ) عمق فوكوس بالا (70 سانتيمتر) و تنظيم بسيار آسان

Surgical Light

مكان های مورد استفاده علاوه بر اتاق های عمل
اتاق معاينه ؛ فعاليت پوست اندوسكوپي

بخش مراقبت هاي ويژه  ؛ جراحي هاي كوچك بخش پانسمان و بهبود زخم
بخـش ديـاليـز ؛ دستـرسـي بـه عـروق جهـت فرايند دياليز

ميز مايو
ميزي است كه جهت قرار دادن وسايل اوليه جـراحي در پايين پاي بيمار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مايو نام شركت سازنده آن است.

پايه سرم
‌براي نصب سرم مورد استفاده قرار مي گيرد كه براي سهولت در حركت چرخدار است. 

سطل فلزي چرخ دار
‌ايـن سطل ها در دو طرف تخت عمل قرار مي‌گيرند.

صندلي تابوره
‌ايـن صنـدلـي جهـت نشستـن جراح، كمك جراح، متخصص بيهوشي، در هنگام جراحي مورد استفاده قرار مي گيرد و در اندازه هاي گوناگوني موجود است.

ترالي
براي انتقال لوازم و همچنين به عنوان ميز كار مورد استفاده قرار مي گيرد.

جا لگني استيل
‌اين جالگني بايد ضد زنگ  چرخدارباشد و لاستيك چرخدار آن ضد جرقه باشد.

كپسول اكسيژن 
‌بـراي اكسيـژن رساندن به بيماراني كه دچار كمبود اكسيژن هستند و لازم است اكسيژن از راه استنشاقي به آن ها داده شود مورد استفاده قرار مي گيرد.  اين كپسول ها داراي هواي فشرده است كه داخل آن در حدود 100 تا150 اتمسفر است. 

فيكو  
امروزه از دستگاه فيكو براي عمل هاي جراحي چشم مورد استفاده قرار مي گيرد. به خـاطـر پيشـرفـت هـاي زيـادي كـه در اين دستگاه وجود دارد طول برش روي قرنيه، عوارض آستيگماتيسم و مدت زمان عمل كاهش پيدا مي‌كند.

دفيبريلاتور يا الكتروشوک

‌اين دستگاه قادر است يك شوك الكتريكي واحدي به قلب وارد كند و فيبريلاسيون بطني يا دهليزي را بر طرف كند . دستگاه الكتروشوك با برق اصلي شهري كار مي كند . دسته ها يي به نام پالس يا الكترود به آن وصل مي شود كه از آن ها شوك الكتريكي از طريق قفسه سينه بيمار به قلب مي رسد. و قتي دستگاه روشن مي شود يك خازن الكتريكي كه در داخل آن وجود دارد آن را تا 400 ژول شارژ مي كند و درجه انرژي ذخيره شده در خازن بين 5 تا 400 ژول است . 
اين دستگاه داراي الكترودهايي است كه براي از بين بردن ايست قلبي يا فيبريلاسيون مورد استفاده قرار مي گيرد . ژل يا يك ماده هادي را بايد به اندازه كافي روي سطح اين الكترودها ماليد تا هواي بين پوست و الكترودها از بين برود تا سوختكي در محل اتصال الكترود به پوست پيش نيايد. ميزان انرژي آزاد شده براي بچه ها بين 50 تا 200 و براي افراد بالغ بين 200 تا 400 ژول متغير است. الكترودها را محكم روي سينه بيمار قرار مي‌دهيم : يكي بالاي قفسه سينه و ديگري روي نوك قلب قرار مي گيرد . 
ديفيبريلاتورها در انواع كاشتني، داخلي، خارجي، خودكار و نيمه خودكار ارائه مي‌شود. نگهداري سيستم در زمان هايي كه از دستگاه استفاده نمي شود، لازم است تا شارژ كامل در دماي اتاق كه معمولا بسته به نوع سيستم 4 تا 24 ساعت به طول مي انجامد، در حال شارژ مداوم باشد.

دفیبریلاتور (الکتروشوک)

راديوگرافی پری اپيكال و پانوراميک ديجيتالی 
به وسيله اين دستگاه ها تصويربرداري از چند دندان يا همه دندان ها انجام مي شود كه براي تشخيص و درمان هاي دندانپزشكي به عنوان يكي از ملاك هاي اصلي مطرح اسـت. تـوموگرافي يا تصويربرداري از مقاطع مختلف فك از ديگر قابليت هاي اين دستگاه است. همچنين راديوگرافي از TMJ به وسيله اين دستگاه امكان پذير است و تصويربرداري به روش ديجيتالي در اين دستگاه ها امكان دريافت تصاوير راديوگرافي را از تمامي مانيتورهاي كلينيك كه به صورت شبكه با هم در ارتباط هستند بلافاصله پس از انجام راديوگرافي مهيا مي سازد. در اين روش درصد كمتري از دوز اشعه استفاده شده و در نتيجه آسيب حاصل از اشعه مضر ايكس به بيمار به حداقل مي رسد. علاوه بر اينكه امكان تغيير در بزرگنمايي، شفافيت و كنتراست تصاوير در نرم افزارهاي تخصصي مربوط وجود دارد. تصاوير راديوگرافي قابل چاپ هستند و امكان بايگاني آن ها هم به صورت چاپي و هم به صورت فايل بر روي كامپيوتر وجود دارد.

دستگاه استريليزاسيون اتوكلاو 
اتوكلاو دستگاهي است كه براي استريليزه كردن لوازم و تجهيزات پزشكي خصوصا تـجـهـيــزات اتــاق عـمـل مـورد استفـاده قـرار مـي گيـرد. در اتـوكـلاو از بخـار آب بـراي استريليزاسيون استفاده مي شود.  برتري اتوكلاو نسبت به ساير دستگاه هاي حرارتي استفاده از بخار آب است كه امكان استريليزاسيون لوازمي كه قسمت هاي پلاستيكي دارند را نيز مي دهد. استفاده از اين دستگاه قابل كنترل، بدون باقيمانده، سريع و قابل اطمينان است. علاوه بر اينكه امكان ثبت دقيق زمان استريليزاسيون توسط خود دستگاه به صورت پرينت و مكتوب وجود دارد. از آنجا كه در مقايسه با ساير روش ها اتوكلاو به ابـزارآلات آسـيـب كـمـتري مي رساند، به عنوان بهترين روش استريل در نظر گرفته مي‌شود.

مانيتور علايم حياتی 
‌امكان مشاهده پيوسته ECG و ذخيره آن 
‌ثبت ضربان قلبي 
‌امكان مانيتور مركزي 
‌تعريف آلارم هاي معمول بر روي دستگاه 
‌نقص فني 
‌مشكلات باليني 
‌پالس اكسيمتري 
‌تنفس و در موارد ضروري كاپنو گراف 
‌امكان اتصال به شبكه 
‌امكان اندازه گيري فشار خون تهاجمي و غير تهاجمي 
‌اندازه گيري دما 

كاربرد:

‌جمع آوري اطلاعات مربوط به بيمار 
‌نمايش و ذخيره آن ها 
‌هشدار به تيم درماني در مواقع ضروري 
‌برون ده قلبي، نرخ ضربان، نرخ تنفس، دما، ميزان گازهاي تنفسي و گازهاي خوني  2ECG, IBP, NIBP, SPO

پيزوسرجری
اين دستگاه پديده اي منحصر به فرد در تجهيزات پزشكي به شمار مي رود كه قابليت استفاده در كارهاي جراحي، ايمپلنت، اندودنتيك، نوروسرجري را دارد. توانايي برش انتخابي در اين دستگاه امكان آسيب به بافت نرم مجاور استخوان را به حداقل مي رساند. تنظيم قدرت پمپ با صفحه كليد قابل انجام است و تماس تصادفي با بافت نرم فورا باعث برش نمي شود. از آنجا كه نيروي مورد نياز توسط اپراتور براي اين دستگاه بسيار كم است كنترل جراحي براي جراح به حداكثر مي رسد و به دليل عملكرد چكشي سرقلم ها، برش به صورت تميز انجام مي گيرد. ذرات محلول فيزيولوژي دماي برش را كاهش و وضوح ناحيه جراحي را افزايش مي دهد. علاوه بر آن امكان استريل كردن قسمت هاي مختلف دستگاه به دفعات وجود دارد.

RVG
اين نوع راديوگرافي بسيار پيشرفته قابليت عكس برداري را به صورت ديجيتالي و با حداقل دوز اشعه دارا  است. تصاويري شفاف و دقيق در كمتر از 3 ثانيه بر روي كامپيوتر آمـاده و قـابـل چـاپ اسـت. سيستـم نرم افزاري بسيار پيشرفته و قوي با دسترسي آسان به تمام ابــزارهــاي مــورد نيـاز جهـت هـر گـونـه تغييـر و تصحيح، امكان آناليز تصاوير را در بزرگنمايي مـنـاسـب و دلـخـواه در اختيار دندانپزشك قرار مي‌دهد. سيستم مانيتورينگ تمامي راديوگرافي‌ها بـه صـورت شبكه بر روي يونيت‌هاي كلينيك نصب شده و دسترسي به آن از تمامي مانيتورها امكان پذير است. علاوه بر آن امكان داشتن كپي در آرشـيـو از تـمـامـي فـايـل هـاي ايـجـاد شـده به صورت ديجيتالي بر روي كامپيوتر و همين طور نسخه چاپ شده آن وجود دارد.

IntraOral Camera
به وسيله دوربين داخل دهاني، دندانپزشك مي تواند ديد كافي و كامل از تمام نقاط و سطوح داخـل دهـان و حـلـق بـيـمـار داشته باشد و تمام مـراحـل درمـانـي و كار را به وضوح در مانيتور نصب شده بر روي يونيت دندانپزشكي ببيند. همچنين دندانپزشك مي تواند براي توضيح به بـيـمــار و نـشـان دادن قـسـمـت هـاي مـخـتـلـف و پوسيدگي هاي دندان از آن استفاده كند و باعث سهولت در كارهاي جراحي مي‌شود.

‌ميكروموتور چند كاره جراحی
ايـــن مـيـكــرومــوتــور بــه طــور خــاص بــراي درمـــــان‌هـــــاي جـــــراحـــــي فــــك و صــــورت در دنـــدانـپـــزشـكـــي طـــراحــي شــده اســت. تـنـظـيــم اتــومــاتـيــك ســرعــت و هـمــزمــان بــا آن تـنـظـيـم اتوماتيك نيروي پيچشي torque، توانايي برش انتخابي و كنترل شده استخوان را براي جراح فراهم مي آورد. تنظيم با هندپيس هاي مختلف و سازگاري آن ها با دقت بالا از ويژگي هاي آن محسوب مي شود. سيستم اپتيك سلولي، پرتو نـوري بـسيار درخشان را براي روشنايي ناحيه مــورد نـظـر جـراحـي از درون هـنـدپـيـس تـأمـيـن مـي‌كنـد. بـا ايـن عمـل فـراينـد جراحي ساده تر، سريع تر و دقيق تر انجام مي گيرد.

‌دستگاه Zoom

سفيد كردن دندان يكي از ساده ترين و در دسترس ترين راه ها براي بهبود ظاهر، ايجاد تأثير مثبت و به دست آوردن ظاهري جوان تر و زيباتر است.  تغيير رنگ هاي داخلي دندان كه علت خارجي ندارند و به آساني با تميز كردن سطح خارجي دندان و جرم گيري از بين نمي روند توسط روش بليچينگ قابل سفيد كردن هستند.  در روش هاي كنوني   از نـور با طول موج مخصوص توسط اين دستگاه براي فعال كردن و گرمادهي به ژل سفيـد‌كننـده استفـاده مـي شـود و نسبـت بـه روش هـاي خـانگي از تأثير فوق العاده اي برخوردار است. به طوري كه تا 10 درجه توانايي روشن كردن رنگ دندان ها را درارا است.

Apex Locator 
به گونه اي طراحي شده كه طول كانال ريشه را در شرايط خشك، مرطوب، خون و حتي عفونت، با دقت بالا تعيين مي  كند و بر روي نمايشگر LCD با وضوح بالا نشان مي‌دهد. اين دستگاه قابليت نمايش اپيكال كانستريكشن (تنگه اپيكال) را دارا بوده و همچنين مجهز به سيستم هشدار دهنده صوتي است. كاربرد بسيار آسان اين دستگاه براي تعيين موقعيت انتهاي ريشه دندان به دندانپزشك اين امكان را مي دهد كه درمان ريشه كانال دندان را بسيار آسان‌تر و با دقت بالاتري انجام مي دهد. از طرفي اين دستگاه راحتي بيمار را تأمين كرده و نياز به گرفتن راديوگرافي را به حداقل مي رساند. در نتيجه بيمار كمتر در معرض پرتوهاي مضر راديوگرافي قرار خواهد گرفت.

Light Cure 
انواع ترميم هاي دنداني با مواد همرنگ دندان را به وسيله اين دستگاه مي توان انجام داد. كامپوزيت يا همان مواد همرنگ دندان به وسيله اين دستگاه پليمريزه شده و با دندان پيوند مي يابند و لازم نيست كه بيمار براي خوردن و آشاميدن چندين ساعت صبر كند.

چسب جراحی
‌- جايگزين مناسب براي نخ هاي بخيه 5-0 و  كوچكتر
‌- ضد آب با خاصيت تراوايي بالا و عبور اكسيژن و رطوبت
‌- جايگزيني مناسب جهت استفاده در برش هاي نواحي دست ها، كشاله ران ، پاها ، فتق، پارگي هاي درشت ني، بيضه ها، ماما پلاستي، پلك ها، صورت و غيره
‌- بسيار مناسب جهت استفاده در موارد اورژانس و فضاهاي بيرون
‌- به عنوان مكمل جهت جلوگيري از عبور ميكروارگانيسم ها و محكم كننده نواحي بخيه شده در جراحي هاي بزرگ
‌- بدون عوارض جانبي سميت يا حساسيت
- در طي مدت 7 تا 10 روز، چسب پوسته پوسته شده و از بين مي رود.
- ‌با قابليت نگهداري در شرايط دماي اتاق

انواع سوزن های جراحی
داراي نـخ و بدون نخ، تيز،كند،راست، نيمه خميده، خميده تاپر

سوزن های تيز
كـــاربـــرد ايـــن ســـوزن در پـــوســت،گــوارش، اعـصــاب، حـفــره دهــان، حلـق، تـانـدون،عـروق است.

سوزن تروكار
بـسـيــار قــوي در جــراحــي زنــان و ارتـوپـدي استفاده مي شود.

سوزن گرد يا خميده
بـراي داخـل حفرات، لايه زير جلد، چربي، روده، معده، مجاري صفراوي و كبدي، حالب، آپانديس و اطراف عروق استفاده مي شود.

انواع ديگر سوزن های جراحی 

1- نــيــمــــه خــمــيــــده: 4/1خـمـيـــده (چـشـــم، مـيـكـروسـرجـري) ،  8/3 خميده (چشم، فاسيا، عـضـلات،لايـه هـاي پـوششي، تاندون، عروق، اوروژنيتال

2- خـمـيـده: 2/1 خـمـيـده (مـجـاري صفراوي، گوارشي، تنفسي، ادراري تناسلي، حفرات بدن، پوست، چربي زير جلد
3- 5/8خـمـيـده (قـلـب وعـروق،دهـان،بـيـنـي، لگن،اوروژنيتال دوخت اوليه)

انواع پنس ها و لوازم جراحی

‌بابكوک: براي گرفتن احشاي لوله اي شكل استفاده مي شوند .
پنس آليس: براي گرفتن احشاي نرم مانند چربي و زير جلدي استفاده مي شود.  
پنس كوخر: براي گرفتن احشاي سفت مورد استفاده قرار مي گيرد. 
پنس هاي با دندانه: براي گرفتن پوست مورد استفاده قرار مي گيرد  .
پنس كورد يا شستشو: براي پرپ كردن بيمار مورد استفاده قرار مي گيرد.
تناكولوم: در جراحي زنان براي گرفتن جسم رحم مورد استفاده قرار مي گيرد .
پنس هموستات: پنس رگ گير است. براي گرفتن وريد ها و شريان ها استفاده مي شود.
كلمپ آليس: براي كلمپ كردن روده بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد  .
پــرفــوراتــور دسـتــي: بـراي سـوراخ كـردن جمجمه مورد استفاده قرار مي گيرد.
بنت: براي بالا آوردن استخوان شكسته مورد استفاده قرار مي گيرد.
دسته بيستوري: از شماره 2 تا 7 وجود دارد.
تيغه هاي جراحي: از شماره 10 تا 22 وجود دارد.
لان يا استخوان گير: براي پلاگ گذاري مورد استفاده قرار مي گيرد و در عمل هاي جراحي ارتوپدي كاربرد وسيعي دارد.
پـنـس ديـباكي: مورد استفاده در عمل هاي عروق براي كلمپ كردن عروق بزرگ كاربرد بيشتري دارد.
كـلـمپ دنيس: براي كلمپ كردن روده ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
سر ساكشن فريزر: در جراحي هاي اعصاب،   گوش - حلق و بيني مورد استفاده قرار مي گيرد.
اكارتور گلپي: مورد استفاده در عمل هاي كمر
اره ژيـگــي: بــراي بــريــدن اسـتـخـوان مـورد اسـتـفــاده قــرار مــي گـيــرد بــه خـصـوص بـريـدن استخوان جمجمه
اكارتور كلي: در عمل هاي جراحي شكم مورد استفاده قرار مي گيرد.
پـنــس كــريـســون: بــراي بــريــدن صـفـحـات استخوان مورد استفاده قرار مي گيرد.
ليسن: براي بريدن استخوان هاي پهن مورد استفاده قرار مي گيرد. 
رونژور: در عمل هاي ارتوپدي براي بريدن اسـتـخـــوان هــاي مـتــراكــم مــورد اسـتـفــاده قــرار مي‌گيرد.
لومن: براي ثابت نگه داشتن پلاك در حين پلاك گذاري مورد استفاده قرار مي گيرد.
كـلـمــپ مــايـو رابسـون: مـورد استفـاده در آناستوموز روده
قيچي پاتس: مخصوص جراحي هاي عروق
سر ساكشن دوشي: مورد استفاده در عمل هاي جراحي شكم به خصوص روده ها
اكارتور ديور يا پاشنه كش: مورد استفاده در جراحي هاي شكم به خصوص در افراد چاق
اكارتور ريشه: مورد استفاده در ديسك بين مهره ها -  لامينكتومي
استوتوم: براي بريدن سر استخوان مورد استفاده قرار مي گيرد.
استيله: مورد استفاده در جراحي هاي فيستول آنوركتال
اكارتور واژينال: در عمل هاي هسترواژينال - سر كلاژ مورد استفاده قرار مي گيرد.
بوژي: در كورتاژ مورد استفاده قرار مي گيرد.
هسترومتر: براي اندازه گيري فوندوس رحم به كار مي رود. 
كورت: براي تراشيدن بافت استخواني در ارتوپدي يا رحم در حين عمل كورتاژ مورد استفاده قرار مي گيرد.

تيغ ها و دسته بيستوری ها
‌تيغه ها و دسته بيستوري ها : تيغه هاي بيستوري  (Blads) در شكل هاي مختلف جهت مصارف گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرند. جنس آن ممكن است از استيل كربن باشد . تيغه‌ها در شماره هاي مختلف وجود دارند. انتخاب اندازه و نوع اين چاقوها بستگي به درخواست جراح و سهولت استفاده از آن در محل عمل دارد . 

اسكالپل 
معمولا از برنج ، بر حسب اندازه تيغه ها ساخته شده اند و داراي اندازه و اشكال كمي متفاوت هستند. از نمره  1 تا 7 بر روي آن ها حك شده كه دسته‌ي نمره 3 مناسب ترين دسته براي اكثر اعمال جراحي است . دسته بيستوري شماره 7 به صورت نازك و بلند ساخته شده و براي استفاده در جراحي‌هاي عميق مثل شكاف بر روي مجراي صفراوي مناسب است (اين مجرا جهت عبور كاتتر از داخل آن و شستشو و تزريق ماده حاجب براي عكس‌برداري و نيز تشخيص وجود گرفتگي يا سنگ شكاف داده مي شود.) همچنين در جراحي عروق براي ايجاد برش روي رگ ها از چاقوهاي ظريف استفاده مي شود.

مؤلف: مهندس سرور بهبهانی ، مهندس محمد كريمی مريدانی

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، آشنایی با اتاق عمل ، آشنایی با تجهیزات اتاق عمل ، نگاتوسکوپ ، چراغ سیالتیک ، Surgical Light ، صندلی تابوره ، کپسول اکسیژن ، دفیبریلاتور ، الکتروشوک ، مانیتور علائم حیاتی ، پیزوسرجری ، سوزن جراحی ، پنس ، لوازم جراحی

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل