مرجع مهندسی پزشکی ایران

آشنایی با آرتروسكوپی (Arthroscopy)

آشنایی با آرتروسكوپی (Arthroscopy)   مفاهيم پايهكـلـمــه آرتــروسكـوپـي (Arthroscopy) بـه معنـاي ديدن داخل مفصل است. ...

آشنایی با آرتروسكوپی (Arthroscopy)

 

مفاهيم پايه
كـلـمــه آرتــروسكـوپـي (Arthroscopy) بـه معنـاي ديدن داخل مفصل است. Arthro به معناي مفصل و scopy به معناي ديدن است.

آرتروسکوپی

فيزيولوژی
ارتوپدي به عنوان شاخه‌اي از علم پزشكي كه عهده‌دار تشخيص و درمان بيماري‌هاي استخوان و مـفـاصـل و ديگر بافت‌هاي اندام‌ها است دائما در حـال تـغـيـيـر و پـيـشـرفـت است. آرتروسكوپي يك درمان جراحي است كه از دهه‌هاي پيش متداول شده و امروزه توسط متخصصان ارتوپدي در موارد مختلفي از آن استفاده مي‌شود. پزشك معالج با ديدن داخل مفصل مي‌تواند بسياري از بيماري‌هاي آن را تـشخيص داده و مي‌تواند اقدام به درمان جراحي بعضي از آن‌ها از طريق آرتروسكوپ كند. در كل دنيا هر سال حدود چهار ميليون آرتروسكوپي زانو انجام مي‌شود.

Arthroscopy

چگونه كار می كند؟
مـهـم‌تـريـن قـسـمت يك آرتروسكوپ يك لوله فلزي توخالي به اندازه تقريبي يك ني است. در يك انتهاي اين لوله فلزي يك دوربين فيلم‌برداري بسيار دقيق قرار گرفته است و در درون لوله تعداد زيادي عـدسـي وجـود دارد. پـزشـك مـتخصص ارتوپد از طـريـق يـك شـكـاف چـنـد مـيـليمتري اين لوله را از جلوي زانو وارد فضاي مفصلي زانو كرده و سپس تصاوير تهيه شده توسط دوربين به يك مانيتور با وضوح بالا منتقل مي‌شود تا پزشك معالج بتواند تصاوير داخل زانو را روي مانيتور ببيند. يك منبع نور پر قدرت از طريق همان لوله نور كافي را براي ديدن داخل مفصل در اختيار مي‌گذارد. از طريق يك شكاف ديگر در بالاي زانو لوله باريك ديگري وارد زانو مي‌شود تا از طريق آن مقداري مايعات به داخل زانو فرستاده شود. هدف از اين كار اين است كه مايع كدر داخل زانو خارج شده و يك مايع شفاف و زلال جـاي آن را بگيـرد تـا داخـل زانـو بهتر ديده شود و همچنين براي افزايش حجم داخل مفصل است تا به اين طريق اجزاي مفصل بيشتر از هم فاصله گرفته و بهتر ديده شوند و فضا براي حركت آرتروسكوپ در مفصـل نيـز مهيـا شـود. پـزشـك معـالـج مي‌تواند بـسـيــاري از قـسـمــت‌هـاي داخـل زانـو را از طـريـق آرتـروسكـوپ ببيند و بيماري‌ها و ضايعات آن را تشخيص دهد. 

در چه مواردی به كار می‌رود؟
يـكــي از كــاربــردهــاي آرتـروسكـوپ تشخيـص بعضي از بيماري‌هاي زانو است. مي‌توان از ليزر هم در حــيــــن آرتــــروســكــــوپـــي اســتــفـــاده كـــرد. پـــس آرتروسكوپ كاربرد درماني نيز دارد. مواردي كه مـي‌تـوان از آرتـروسكوپ در درمان آن‌ها استفاده كرد عبارتند از : 
- تـرميـم يا خارج كردن قسمتي از منيسك پاره شده.
- بـــــازســـــازي لــيــگـــــامـــــان صــلــيــبـــــي جــلـــــويــــي ACL) Anterior Cruciate Ligament) كـــه پـــاره شــده است. 
- خارج كردن قسمت‌هايي از غضروف مفصلي كه آسيب ديده است. 
- خارج كردن تكه‌هاي غضروف يا استخوان كه در درون مفصل زانو رها هستند. 
- خارج كردن بافت سينوويال (Synovial tissue) كه ملتهب و بيمار شده است.

 

منبع: mehrarthroscopy.com


کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی  ،  آرتروسکوپی (Arthroscopy) ،  آشنایی با آرتروسکوپی (Arthroscopy)

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل