مرجع مهندسی پزشکی ایران

آشنایی با درماتوسكوپ

درماتوسكوپ مفاهيم پايه درمــاتــوسـكــوپ (Dermatoscope) از دو كـلـمـه Dermato به معني پوست و scope به معني نمايش تشكيل ...

درماتوسكوپ

مفاهيم پايه

درمــاتــوسـكــوپ (Dermatoscope) از دو كـلـمـه Dermato به معني پوست و scope به معني نمايش تشكيل شده است و در كل به معني بررسي ضايعه پوستي است.

iPhone Dermascope

فيزيولوژی
مـلانـومـا بـه عـنـوان يـكي از سرطان‌‌هاي پوست مسئول 50%  از مرگ و ميرهاي مرتبط با سرطان‌هاي پوست است. منشأ اين بيماري در لايه‌هاي اپيدرم و درم پـوسـت اسـت. ايـن بـيماري از تجمع دانه‌هاي مـلانـين و سرايت آن به خارجي ترين لايه پوست شــكـــل مــي‌گـيــرد. تـشـخـيــص مــلانــوم بــدخـيــم در پزشكاني كه در استفاده از درماتوسكوپ تبحر دارند بسيار سريع تر و به موقع تر از پزشكاني است كه از درماتوسكوپ استفاده نمي‌كنند. بنابراين تبحر در استفاده از درماتوسكوپ ، صحت تشخيص ملانوم و درصد تشخيص ضايعات خوش خيم را در مقايسه با چشم غير مسلح بسيار بهبود مي‌بخشد.

طرز کار
در ايــن روش نــور هــالــوژن بــه پـوسـت تـابـانـده مي‌شود و سپس تصوير شفافي از آن ارائه مي‌شود. در درماتوسكوپ‌هاي ديجيتال تصوير توسط يك يا چـنـــد دوربـيـــن  CCD ‌ثـبـــت مـــي‌شـــود يـــا تـــوســـط اسـكـنـرهـايـي از ضـايـعـه اسـلايد تهيه مي‌شود. اين دسـتـگـاه مـعـمـولا شـامـل يـك بـزرگ كننده تصوير (10x مـعـمـولا) و مـنـبـع نوري غير پلاريزه است كه اجازه بررسي ضايعه پوستي را به دور از انعكاسات مزاحم مي‌دهد. در درماتوسكوپي مدرن ، هرگونه انــعــكـــاس اضـــافـــي و مـــزاحـــم ســطـــح پــوســت را از بين مي‌برند.

کاربرد ها
كـاربـرد شـايـع درماتوسكوپي در تشخيص زود هنگام ملانوم است. درماتوسكوپي ديجيتال (ويديو درمــاتــوسـكــوپــي) بـراي پيگيـري كـردن ضـايعـات مشكوك به ملانوم مي‌تواند استفاده شود. همچنين  كمك در تشخيص تومورهاي پوستي ،  تشخيص گـــال ، تــشــخــيـــص زگــيـــل ، كــمــك در تـشـخـيــص عـفـونـت‌هاي قارچي ،  تعيين مارجين جراحي كه تعيين آن در سرطان پوست مشكل است نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 

انواع درماتوسكوپ
- درماتوسكوپ با نورپردازي  LED
- اپـتـيـك - تـجـزيـه دقـيـق نـور بـه وسـيـلـه سيستم عدسي شفاف (High Resolution)
- بـزرگـنـمـايی 10 برابر و قطر زمينه تصوير 23 ميليمتر 
- نورپردازي بسيار شفاف و روشن  ‌
- طول عمر LED تقريبا نامحدود 
- قابليت تنظيم كانون عدسي از 6- تا 6+ ديوپتر 
- مناسب براي معاينه ضايعات پوستي غيرقابل دسترس 
- قابليت اتوكلاو صفحه تماس در 134 درجه سانتيگراد / 5 دقيقه

 

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، درماتوسکوپ ، ضایعات پوستی ، بررسی ضایعه پوستی ، Dermatoscope ، درماتوسکوپی ، سرطان پوست ، بیماری های پوست

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل